گروه طراحی ردز صفحه نخست

تیم طراحی ردز از اواخر سال 1388 شکل گرفته و از آن زمان تا کنون پیوسته در زمینه های گوناگون به ارائه خدمات می پردازد . ابتدای فعالیت ما به ایجاد ساختار کلی آموزشی و توسعه نرم افزارهای محلی محدود می شد، اما در ادامه و با نفوذ اینترنت در کشور بر آن شدیم تا خدمات ارائه شده را گسترش داده و به همین سبب از سال 1389 بخش اپلیکیشن های تحت وب به منشور کاری گروه افزوده شد . همچنین در ادامه و طی سال های 1392 و 1393 با همکاری متخصصین خبره به هدف ایجاد و توسعه اپلیکیشن های موبایل ( گجت ) دست یافتیم . چیزی که در این بین گروه را همچنان متمایز و کارفرما را راضی نگه می دارد کیفیت خدمات ارائه شده و پشتیبانی عالی در هر پروژه ای از ابتدا تاکنون است .